Αξιολόγηση

Νέα
Αύξηση του Ανώτατου Ορίου των Ενισχύσεων για τον Κανονισμό de minimis

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε νέο κανονισμό που τροποποιεί τον γενικό κανόνα για τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (κανονισμός de minimis) .

Σύμφωνα με την τροποποίηση του κανονισμού de minimis:

  • Αυξάνεται το ανώτατο όριο ανά εταιρεία από 200.000 € σε 300.000 € σε τρία χρόνια, προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο πληθωρισμός.
  • Θεσπίζεται η υποχρέωση για τα κράτη μέλη να καταχωρούν τις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας σε κεντρικό μητρώο που έχει συσταθεί σε εθνικό ή επίπεδο ΕΕ από την 1η Ιανουαρίου 2026, μειώνοντας έτσι τις υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων για τις εταιρείες.
  • Εισάγονται «ασφαλή λιμάνια» για ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς για την περαιτέρω διευκόλυνση της βοήθειας με τη μορφή δανείων και εγγυήσεων, χωρίς πλέον να απαιτείται πλήρης μετακύλιση των πλεονεκτημάτων από τους ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς στους τελικούς δικαιούχους.

Ο αναθεωρημένος κανονισμός, ο οποίος εξαιρεί τα μικρά ποσά ενισχύσεων από τον έλεγχο των κρατικών ενισχύσεων της ΕΕ, καθώς θεωρείται ότι δεν έχουν αντίκτυπο στον ανταγωνισμό και το εμπόριο στην ενιαία αγορά, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2024 και θα ισχύει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030.

Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr