Αξιολόγηση

Υπηρεσίες
Συμβουλευτικές Υπηρεσίες στο Δημόσιο Τομέα

Υποστηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό του Δημόσιου Τομέα παρέχοντας εξειδικευμένες υπηρεσίες για τη βέλτιστη αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών και Εθνικών πόρων παρέχοντας σας. Ειδικότερα:

Α. Υπηρεσίες εξειδικευμένου επιστημονικού και τεχνικού συμβούλου για:

  •  την αναζήτηση, εντοπισμό, μελέτη και αξιοποίηση των κατάλληλων Προσκλήσεων.
  • την υποβολή των προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν:
  •  την υποστήριξη υλοποίησης των ενταγμένων Προγραμμάτων/ Έργων μέσω Γραφείου Διοίκησης Έργου (PMO), ή Συμβούλου Τεχνικής Υποστήριξης (ΣΤΥ) τα οποία περιλαμβάνουν ενδεικτικά διαδικασίες δημοπράτησης των έργων, παρακολούθησης των συμβάσεων και επίβλεψης του έργου, τροποποιήσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, κ.α.

Β. Υπηρεσίες εκπόνησης μελετών / εμπειρογνωμοσύνων για:

  • το σχεδιασμό και ωρίμανση δράσεων/έργων για να χρηματοδοτηθούν από εθνικά ή/και ευρωπαϊκά προγράμματα (πχ, ΕΣΠΑ, ΤΑΑ, Interreg κ.α)
  • την εκπόνηση μελετών και εμπειρογνωμοσύνων στρατηγικού και επιχειρησιακού χαρακτήρα

Γ. Υπηρεσίες επικοινωνίας και δημοσιότητας για:

  • Τη δημιουργία, οργάνωση και εκτέλεση καμπάνιας επικοινωνίας και προωθητικών ενεργειών, ενέργειες προβολής & επικοινωνίας, συμβουλές – προτάσεις marketing
  • Την οργάνωση εκδηλώσεων, ημερίδων, συνεδρίων, σεμιναρίων, συνεντεύξεων τύπου και εκθέσεων
  • Τη δημιουργία ενημερωτικών εντύπων, αφισών και banners, ραδιοφωνικών / τηλεοπτικών spots, λογότυπο – εταιρική ταυτότητα και εφαρμογές, ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr