Αξιολόγηση

Προγράμματα
Προγράμματα ΕΣΠΑ

Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») αποτυπώνει σε μεγάλο βαθμό τις νέες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της Ελλάδας για τα επόμενα χρόνια.

Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με αυτό πρόκειται να διατεθούν για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη, από τα οποία τα 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη και ποσό 5,3 δισ. ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά.

Τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2021-2027 που είναι ενεργά ή αναμένονται το αμέσως επόμενο διάστημα παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:

ΔΡΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Επιχειρήσεων Νέες ή υπο σύσταση Τουριστικές Επιχειρήσεις έως 60% Έως 400.000€ 18/12/2023 και ώρα 15:00 έως 22/03/2024 και ώρα 15:00
Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Νέες ή υπο σύσταση μεταποιητικές, εμπορικές κλπ Επιχειρήσεις έως 60% Έως 400.000€  18/12/2023 και ώρα 15:00 έως 22/03/2024 και ώρα 15:00
Ενίσχυση Υφιστάμενων πολύ μικρών και μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης Υφιστάμενες Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 70% από €20.000 έως και €100.000 08/02/2024 και ώρα 13:00 έως  08/04/2024 και ώρα 15:00
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με 3 ΕΜΕ 50% από €18.000 έως και €30.000 Μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού. (Εξάντληθηκε σε Αττική & Νότιο Αιγαίο)
Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με 5 ΕΜΕ 10% έως 50% από €50.000 έως και €650.000. 23/02/2023 και ώρα 12:00 και μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.
Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με 9 ΕΜΕ 10% έως 60% από 200.001€ έως και 1.200.000€ 23/02/2023 και ώρα 12:00 και μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού.
Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με 3 ΕΜΕ έως 50% από 200.001€ έως και 1.000.000€ Μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού. (Εξάντληθηκε)
Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ Υφιστάμενες Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με ΕΜΕ έως 50% από 30.000€ έως και 200.000€. Μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού. (Εξάντληθηκε)
Μετάβαση στην καινοτομική, εξωστρεφή και έξυπνη εξειδίκευση στην Κεντρική Μακεδονία Υφιστάμενες πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις έως 45% από 60.000€ έως 400.000€ 22/01/24 και ώρα 12:00 και μέχρι 22/05/24 και ώρα 14:00

 

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας.

Τα έργα/δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν από το νέο ΕΣΠΑ λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια και απαντούν στις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Προβάλλονται, ως συνολική πολιτική, οι προτεραιότητες και δράσεις που θα υλοποιηθούν και οι οποίες ως σκοπό τους έχουν τη γόνιμη μετάβαση σε μια:

  • «πιο έξυπνη» Ελλάδα – 20% των πόρων
  • «πιο πράσινη» Ελλάδα – 27% των πόρων
  • «πιο διασυνδεδεμένη» Ελλάδα – 8% των πόρων
  • «πιο κοινωνική» Ελλάδα – 30% των πόρων
  • Ελλάδα πιο κοντά στους πολίτες της- 6% των πόρων
  • Για τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών μετά την απολιγνιτοποίηση – 7% των πόρων

Το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία -μετά την πανδημική κρίση- συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους.

Το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29/7/2021. Ακολουθεί το εγκεκριμένο κείμενο καθώς και η αναλυτική παρουσίαση:

Αναλυτική παρουσίαση για το νέο ΕΣΠΑ 2021-2027:

Παρουσίαση νέου ΕΣΠΑ 2021-2027 (PDF – 2,07Mb)

Το επίσημο κείμενο του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027:

Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 (29 Ιουλίου 2021) (PDF – 380Kb)

Ο Εφαρμοστικός Νόμος για το ΕΣΠΑ 2021-2027:

Νόμος 4914/19.03.2022 (ΦΕΚ 61/Α/21.03.2022) Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο 2021-2027, σύσταση Ανώνυμης Εταιρείας «Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων ΑΕ» και άλλες διατάξεις (PDF – 701Kb)

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr