Αξιολόγηση

Προγράμματα
Στρατηγικό Σχέδιο Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΣΣ ΚΑΠ)

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υλοποιείται στην Ελλάδα μέσα από το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-2027 (ΣΣ ΚΑΠ). Αποτελεί το βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της ελληνικής γεωργίας και σηματοδοτεί μια στροφή του παραγωγικού μοντέλου της. Στόχος του ΣΣ ΚΑΠ, αποτελεί η αντιμετώπιση των οικονομικών, περιβαλλοντικών και κλιματικών προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι παραγωγοί καθώς και οι αγροτικές περιοχές της χώρας μας. Η βιωσιμότητα των αγροτικών περιοχών μας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τις προοπτικές του πρωτογενή τομέα.

Το ΣΣ ΚΑΠ καλείται να στηρίξει τον πρωτογενή τομέα της Χώρας μας ώστε να ανταποκριθεί στις ανησυχίες των παραγωγών αλλά και των καταναλωτών και παράλληλα να προστατέψει το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο αυτό μέσα από τις παρεμβάσεις του επιδιώκεται:

  • η διασφάλιση ενός δίκαιου γεωργικού εισοδήματος με τη μείωση της ανισοκατανομής των άμεσων ενισχύσεων
  • η βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του αγροδιατροφικού τομέα με την αύξηση της προστιθέμενης αξίας που θα προέλθει από την συνδυαστική αύξηση των εισοδημάτων
  • μείωση του κόστους παραγωγής μέσω της αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών

Επιπλέον, στοχεύει στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγών και τη δημιουργία εύρωστων συλλογικών σχημάτων που θα δημιουργήσουν τις αναγκαίες οικονομίες κλίμακας. Ενώ παράλληλα επιδιώκεται η μείωση του περιβαλλοντικού και κλιματικού αποτυπώματος και η παραγωγή υγιεινών τροφίμων που θα καλύπτουν τις απαιτήσεις των καταναλωτών. Στρατηγικός στόχος του ΣΣ ΚΑΠ, τέλος, αποτελεί και η προσέλκυση νέων γεωργών καθώς και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στις αγροτικές περιοχές.

Η διάθεση 13,5 δις ευρώ μέσω της ΚΑΠ την επόμενη πενταετία αποτελούν ένα πρωτόγνωρο χρηματοδοτικό μηχανισμό για την επίτευξη αυτών των φιλόδοξων στόχων. Στην πραγμάτωση των παραπάνω στόχων θα συμβάλλει σημαντικά η ενδυνάμωση του συστήματος Γεωργικής Γνώσης και Άμεση κινητοποίηση των ίδιων των γεωργών και των επιχειρήσεων πρώτης μεταποίησης και εμπορίας για να πληροφορηθούν έγκυρα και υπεύθυνα τις δυνατότητες π-ου προσφέρονται, αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την έγκαιρη και αποτελεσματική αξιοποίησή του ΣΣ ΚΑΠ. Αντίστοιχα κομβικό ρόλο θα διαδραματίσει και η Διοίκηση με την ετοιμότητα της ώστε να προχωρήσει στη συντομότερη δυνατή έκδοση των απαιτούμενων εφαρμοστικών αποφάσεων και την προκήρυξη των παρεμβάσεων.

Ταυτόχρονα, σημαντική κρίνεται και η συμβολή του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, για την ενεργή στήριξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών των παραγωγών.

 

Επικοινωνήστε μαζί μας

Προγράμματα Επιδότησης

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr