Αξιολόγηση

Υπηρεσίες
Χρηματοδότηση & Διαχείριση Επενδυτικών Σχεδίων

Η εταιρεία μας με τη μεγαλύτερη δραστηριότητα στο χώρο των συμβούλων και το στελεχιακό δυναμικό της, στηρίζουν το επιχειρηματικό σας όραμα. Η πολυετής εμπειρία μας στην υποβολή, παρακολούθηση και διαχείριση προγραμμάτων και δράσεων ενίσχυσης επιχειρηματικών σχεδίων σε πολλαπλούς κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, σας παρέχει τις κάτωθι υπηρεσίες:

  • Αξιοποίηση βέλτιστων πηγών χρηματοδότησης
  • Υποβολή αιτήσεων υπαγωγής σε όλα τα επιδοτούμενα προγράμματα
  • Εκπόνηση Μελετών Σκοπιμότητας – Βιωσιμότητας
  • Παρακολούθηση & Διαχείριση των επενδυτικών έργων

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr