Αξιολόγηση

NOISIS
Προστασία Δεδομένων

Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα Ιστοσελίδας

Ισχύει από 25-05-2018

Σας ευχαριστούµε που επισκεφθήκατε την Ιστοσελίδα της NOISIS ΑΕ (εφ’ εξής η επιχείρηση).

Πριν χρησιµοποιήσετε την ιστοσελίδα µας, παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα Πολιτική Προστασίας προσωπικών δεδοµένων (Π∆).

Εισαγωγή

Η επιχείρηση ως υπεύθυνος επεξεργασίας σας ενηµερώνει για τον τρόπο συλλογής και επεξεργασίας πληροφοριών σχετικά µε εσάς.

Τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα (Π∆) είναι κάθε πληροφορία που αναφέρεται σε φυσικά πρόσωπα των οποίων η ταυτότητα είναι γνωστή ή µπορεί να εξακριβωθεί.

Η προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα σας είναι πολύ σηµαντική για την επιχείρηση η οποία λαµβάνει µέτρα προς την κατεύθυνση αυτή όταν επισκέπτεστε την Ιστοσελίδα της.

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα παραθέτει το είδος των πληροφοριών που µπορεί να συλλέξουµε κατά την επίσκεψη σας στην Ιστοσελίδα µας και σας ενηµερώνουµε για το πώς χρησιµοποιούµε αυτές τις πληροφορίες. Όταν µας παρέχετε οικειοθελώς προσωπικές πληροφορίες, όπως το όνοµα σας, τη διεύθυνση ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας, αντιµετωπίζουµε τις πληροφορίες αυτές µε απόλυτη εµπιστευτικότητα. Με την επιφύλαξη ειδικών προβλέψεων της Παρούσας Πολιτικής Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα καµία προσωπική πληροφορία δεν αποτελεί αντικείµενο ενοικίασης, πώλησης, δηµόσιας ανάρτησης ή κοινοποίησης σε άλλες εταιρείες, οργανισµούς ή ιστοσελίδες.

Όπως αποτυπώνεται στους Όρους Χρήσης της ιστοσελίδας και στην Πολιτική Cookies, οι υπηρεσίες που παρέχονται µέσω της ιστοσελίδας απευθύνονται προς ένα γενικό κοινό, δεν στοχεύουν σε παιδιά και δεν συλλέγουν – εν γνώση τους – προσωπικές πληροφορίες από παιδιά ηλικίας κάτω των 16 ετών.

Η Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα εφαρµόζεται προς όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας. Η παρούσα Πολιτική εφαρµόζεται στη συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από την επιχείρηση (π.χ. πληροφορίες που ορίζουν συγκεκριµένο πρόσωπο όπως πλήρες ονοµατεπώνυµο ή ηλεκτρονική διεύθυνση).

Τι πληροφορίες συλλέγουµε από εσάς

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα της επιχείρησης, ενδέχεται να συλλέξουµε δεδοµένα από εσάς. Ορισµένα από αυτά τα δεδοµένα ενδέχεται να είναι προσωπικής φύσης. Αυτά τα δεδοµένα µπορεί να περιλαµβάνουν το ιστορικό αναζήτησης, τη διεύθυνση IP, την ανάλυση οθόνης, το πρόγραµµα περιήγησης που χρησιµοποιήσατε, το λειτουργικό σύστηµα και τις ρυθµίσεις, τις ώρες πρόσβασης και το URL αναφοράς σας. Αν χρησιµοποιείτε κάποια φορητή συσκευή, ενδέχεται επίσης να συλλέξουµε δεδοµένα που να αναγνωρίζουν τη συσκευή, τις ρυθµίσεις και την τοποθεσία σας.

Η επιχείρηση διατηρεί το δικαίωµα να συγκεντρώνει µη προσωπικά στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών [τύπος φυλλοµετρητή (browser), είδος υπολογιστή, λειτουργικό σύστηµα, παρόχους διαδικτύου κτλ] ή/και να παρακολουθεί διευθύνσεις Πρωτοκόλλου Internet (IP Address) χρησιµοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες (cookies). Τα cookies είναι µικρά αρχεία κειµένου που αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο κάθε χρήστη χωρίς να είναι δυνατή η πρόσβαση σε έγγραφα ή αρχεία από τον υπολογιστή του χρήστη. Χρησιµοποιούνται για την διευκόλυνση πρόσβασης του χρήστη κατά τη χρήση συγκεκριµένων υπηρεσιών ή/και σελίδων της Ιστοσελίδας, καθώς και για στατιστικούς λόγους. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τα cookies που χρησιµοποιεί η Ιστοσελίδα, παρακαλούνται οι χρήστες να επισκεφτούν τη σελίδα της Πολιτικής Χρήσης των cookies (Cookies Policy).

Αν ενδιαφέρεστε να επικοινωνήσουµε µαζί σας µέσω της φόρµας επικοινωνίας, θα συλλέξουµε υποχρεωτικά το όνοµά σας, το τηλέφωνό σας και τη διεύθυνση email.

Αν επιλέξετε να κάνετε εγγραφή στο newsletter της επιχείρησης, θα συλλέξουµε τη διεύθυνση email σας. Πολιτική newsletter

Οι τρόποι συλλογής προσωπικών δεδομένων μέσω της παρούσας ιστοσελίδας αφορούν την αίτηση εγγραφής ενδιαφερομένων στην λίστα προσώπων αποδοχής ενημερώσεων (newsletter) καθώς και στην αποστολή αιτήματος παροχής πληροφοριών όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει η επιχείρηση από εκπαιδευμένα στελέχη αυτής.

Πως συλλέγουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα

Συλλέγουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα απευθείας από εσάς. Μάς παρέχετε τα προσωπικά σας δεδοµένα όταν συµπληρώνεται τις φόρµες εγγραφής/επικοινωνίας που είναι διαθέσιµες στην ιστοσελίδα µας (φόρµα επικοινωνίας, αίτηση εγγραφής στο newsletter).

Χρήση – κοινοποίηση των προσωπικών δεδοµένων

Χρησιµοποιούµε τα προσωπικά σας δεδοµένα για να ανταποκριθούµε στα δικά σας αιτήµατα µε στόχο πχ τη διαρκή σας ενηµέρωση µε λήψη του newsletter, επικοινωνία για θέµατα που αφορούν τον χρήστη.

Χρόνος διατήρησης των προσωπικών δεδοµένων

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδοµένων καθορίζεται ως εξής:

  1. Στην περίπτωση που συµπληρώσετε την φόρµα επικοινωνίας τα προσωπικά σας δεδοµένα διατηρούνται έως τις 31-12-2023.
  2. Στην περίπτωση που εγγραφείτε στην υπηρεσία αποστολής newsletter τα προσωπικά σας δεδοµένα διατηρούνται έως τις 31-12-2023. Μπορείτε βέβαια να µας ενηµερώσετε ανά πάσα στιγµή ότι πλέον δεν επιθυµείτε να σας αποστέλλουµε newsletter µε αποστολή σχετικού e-mail στο infoathens@noisis.gr οπότε τα δεδοµένα σας θα διαγραφούν.

Μετά το πέρας του χρονικού διαστήµατος που ορίζεται από την εκάστοτε νοµική- φορολογική υποχρέωση (εφ’ όσον υπάρχει), τα προσωπικά σας δεδοµένα διαγράφονται

∆ικαιώµατα σας σχετικά µε την επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων

Έχετε το δικαίωµα τα αποκτήσετε πληροφορίες σχετικά µε τα προσωπικά σας δεδοµένα που έχουµε αποθηκεύσει ανά πάσα στιγµή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία και χωρίς οποιαδήποτε χρέωση. Ενδέχεται να ζητήσουµε αποδεικτικό της ταυτότητάς σας πριν σας δώσουµε αυτά τα δεδοµένα. Σε ορισµένες περιπτώσεις, ενδέχεται να µην µπορέσουµε να επιτρέψουµε την πρόσβαση σε συγκεκριµένα προσωπικά δεδοµένα. Για παράδειγµα, αν τα προσωπικά σας δεδοµένα σχετίζονται

µε προσωπικά δεδοµένα άλλων ατόµων ή εάν διατηρούνται για νοµικούς λόγους. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουµε τον λόγο για τον οποίο δεν µπορείτε να αποκτήσετε τα δεδοµένα αυτά.

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε την διόρθωση – επικαιροποίηση των στοιχείων σας και η επιχείρηση θα προβεί στην άµεση διόρθωση τους.

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδοµένων και η επιχείρησηθα προβεί στην άµεση διαγραφή τους. Ωστόσο, σε ορισµένες περιπτώσεις που οι ισχύουσες νοµικές και φορολογικές υποχρεώσεις απαιτούν την υποχρεωτική διατήρηση δεδοµένων, ενδέχεται να απαγορεύεται η διαγραφή των δεδοµένων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, θα σας εξηγήσουµε τον λόγο για τον οποίο δεν µπορούµε να διαγράψουµε τα προσωπικά σας δεδοµένα και για πόσο διάστηµα.

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε την παύση επεξεργασίας από την επιχείρηση των προσωπικών σας δεδοµένων και η επιχείρηση θα προβεί στην άµεση παύση επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουµε τον λόγο για τον οποίο δεν µπορούµε να παύσουµε την επεξεργασία των Π∆ σας.

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε τον περιορισµό της επεξεργασίας από την επιχείρηση των προσωπικών σας δεδοµένων και ο/η {επιχείρησης/φορέα} θα προβεί στον άµεσο περιορισµό της επεξεργασίας αυτών. Εάν αυτό δεν είναι εφικτό, θα σας εξηγήσουµε τον λόγο για τον οποίο δεν µπορούµε να περιορίσουµε την επεξεργασία των Π∆ σας.

Έχετε το δικαίωµα να αιτηθείτε τη διαβίβαση των προσωπικών σας δεδοµένων σε άλλο φορέα/οργανισµό και η επιχείρηση θα προβεί στην άµεση διαβίβαση των δεδοµένων αυτών. Ωστόσο σε ορισµένες περιπτώσεις λόγω τεκµηριωµένων υποχρεώσεων της επιχείρηση, ενδέχεται να µην µπορεί να γίνει δεκτό το αίτηµα σας.

Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έγινε διαρροή των προσωπικών σας δεδοµένων από την επιχείρηση µε αποτέλεσµα να υποστείτε υλική ή όχι ζηµία, έχετε το δικαίωµα καταγγελίας στην αρµόδια εποπτική αρχή (Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα).

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώµατά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά µε την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών απορρήτου, επικοινωνήστε µε την οµάδα απορρήτου στην ηλεκτρονική διεύθυνση infoathens@noisis.gr ή γράψτε µας στη διεύθυνση:

NOISIS AE

Κανελλοπούλου 15 54248 Θεσσαλονίκη

Αλλαγές στην πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων

Η επιχείρηση µπορεί να τροποποιεί την παρούσα Πολιτική Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παρακαλούµε να ελέγχετε την Ηµεροµηνία Εφαρµογής στην αρχή της παρούσας Πολιτικής, για να δείτε πότε η παρούσα Πολιτική, αναθεωρήθηκε για τελευταία φορά. Κάθε αναθεώρηση θα τίθεται σε εφαρµογή µόλις αναρτούµε την αναθεωρηµένη Πολιτική.

Αν κάνουµε ουσιαστικές αλλαγές στην παρούσα Πολιτική που διευρύνουν τα δικαιώµατα µας να χρησιµοποιούµε τα προσωπικά δεδοµένα τα οποία έχουµε ήδη συγκεντρώσει από εσάς, θα σας ενηµερώσουµε και θα σας παρέχουµε τη δυνατότητα επιλογής για τη µελλοντική χρήση αυτών των δεδοµένων.

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr