Αξιολόγηση

NOISIS
Κείμενο συγκατάθεσης φυσικού προσώπου για newsletter

Η προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων (εν συντοµία Π∆) είναι πολύ σηµαντική για την εταιρεία NOISIS AE και για το λόγο αυτό αιτούµαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο µας των δεδοµένων που συλλέγουµε µέσω της φόρµας εγγραφής στο newsletter, µε σκοπό να σας παρέχουµε έγκαιρη ενηµέρωση.

Στην περίπτωση που είστε ανήλικος και κάτω των 16 ετών, θα πρέπει να επικοινωνήσει ο έχων την γονική σας µέριµνα.

Π∆ που χρειαζόµαστετο email σας

Σκοπός επεξεργασίας: Ενηµέρωσή σας για νέα προϊόντα και νέα της επιχείρησής µας

Χρόνος διατήρησης Π∆: έως 31-12-2023

Τα δικαιώµατά σας βάσει του κανονισµού 679/2016 [GDPR]:

  • να ενηµερώνεστε σχετικά µε την επεξεργασία των δεδοµένων σας προσωπικού χαρακτήρα
  • να αποκτάτε πρόσβαση στα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν
  • να ζητάτε τη διόρθωση εσφαλµένων, ανακριβών ή ελλιπών δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
  • να υποβάλετε αίτηµα για τη διαγραφή δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα
  • να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδοµένων σας προσωπικού χαρακτήρα για σκοπούς εµπορικής προώθησης ή για λόγους που σχετίζονται µε την ιδιαίτερη κατάστασή σας
  • να υποβάλετε αίτηµα για περιορισµό της επεξεργασίας των δεδοµένων σας προσωπικού χαρακτήρα σε συγκεκριµένες περιπτώσεις
  • να λαµβάνετε τα δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα σε µορφότυπο αναγνώσιµο από µηχάνηµα και να τα αποστέλλετε σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας («φορητότητα δεδοµένων»)
  • να υποβάλετε αίτηµα έτσι ώστε αποφάσεις που βασίζονται σε αυτοµατοποιηµένη επεξεργασία, σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σε σηµαντικό βαθµό και βασίζονται στα δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα, να γίνονται από φυσικά πρόσωπα και όχι µόνο από υπολογιστές. Έχετε επίσης το δικαίωµα σε αυτήν την περίπτωση να εκφράσετε την άποψή σας και να προσβάλετε την απόφαση.

Για την άσκηση των δικαιωµάτων σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε την εταιρεία µας που επεξεργάζεται τα δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα, που εν προκειµένω καλείται επίσης «υπεύθυνος επεξεργασίας». Η εταιρεία µας απαντά στα αιτήµατά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός ενός µήνα. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώµατά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά µε την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών όρων και πολιτικών, επικοινωνήστε µε την οµάδα µας στην ηλεκτρονική µας διεύθυνση infoathens@noisis.gr ή γράψτε µας στη διεύθυνση:

NOISIS AE

Κανελλοπούλου 15, 54248 Θεσ/νίκη

ή καλέσετε µας στο τηλέφωνο 2310 455 299

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε την διαχείριση των προσωπικών σας δεδοµένων από την εταιρεία µας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr