Αξιολόγηση

Νέα
Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης

Προκηρύχθηκε η Δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων, μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» του Προγράμματος «Θεσσαλία» 2021 – 2027.  Δικαιούχοι στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης είναι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, σε επιλέξιμους για τη Δράση ΚΑΔ  και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ενισχύονται Πράξεις επιχορηγούμενου π/υ έως 90.000€ για συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις. Το ποσοστό Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται σε 50%.  Ως καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων ορίζεται 16-09-2024.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr