Αξιολόγηση

Νέα
Καινοτομία και πράσινη μετάβαση στη μεταποίηση αγροτικών προϊόντων-2η Προκήρυξη

seeds

Eκδόθηκε η πρόσκληση του προγράμματος «Καινοτοµία και Πράσινη Μετάβαση στη Μεταποίηση Αγροτικών Προϊόντων» προϋπολογισμού 65 εκατ. ευρώ, με τις αιτήσεις να ξεκινάνε στις 12 Μαΐου.

Προβλέπεται η ενίσχυση με ποσοστό έως και 55%. Η δημόσια ενίσχυση ανέρχεται σε 65.000.000 €, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025.

Η δράση αφορά στους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας γεωργικών προϊόντων. Ενδεικτικά ενισχύονται οι κλάδοι της βιομηχανίας τροφίμων, ποτοποιίας, παραγωγής προϊόντων καπνού, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών και των υπηρεσιών αποθήκευσης και υποστήριξης αυτών.
Δικαιούχοι δύνανται να κριθούν νομικά πρόσωπα που είτε ανήκουν στις ΜΜΕ, είτε στις Μεγάλες επιχειρήσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερα οριζόμενων στο κατά περίπτωση εφαρμοστέο ειδικό άρθρο του ΓΑΚ, που τηρούν απλογραφικά ή/και διπλογραφικά βιβλία. Δικαιούχοι δύνανται επιπλέον να κριθούν και υπό σύσταση νομικά πρόσωπα που ολοκληρώνουν τις διαδικασίες σύστασης το αργότερο μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Όρια προϋπολογισµού φακέλου

Μικροµεσαίες επιχειρήσεις: Ελάχιστο ποσοστό φακέλου 500.000 ευρώ και µέγιστο τα 7,5 εκατ. ευρώ.

Μεγάλες επιχειρήσεις: Ελάχιστο ποσοστό φακέλου 2 εκατ. ευρώ και µέγιστο τα 7,5 εκατ. ευρώ. 12,5 εκατ. ευρώ

Οι αξιολογήσεις θα γίνουν με σειρά προτεραιότητας, μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού και με καταληκτική ημερομηνία την 12η Ιουλίου 2023.

Δείτε εδώ περισσότερα.

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr