Αξιολόγηση

NOISIS
Κείμενο συγκατάθεσης υποψήφιου εργαζόμενου – διατήρηση βιογραφικού

Η παρούσα πολιτική αναφέρεται στην NOISIS AE (εφ’ εξής η εταιρεία)

Η προστασία των προσωπικών σας δεδοµένων είναι πολύ σηµαντική για την εταιρεία µας και για τον λόγο αυτό αιτούµαστε την συγκατάθεσή σας για την διατήρηση στο αρχείο µας των δεδοµένων που συλλέγουµε από εσάς κατά τη διαδικασία πρόσληψης νέου προσωπικού.

Τα δεδοµένα που συλλέγουµε από εσάς είναι το βιογραφικό σας σηµείωµα.

Σκοπός της διατήρησης των δεδοµένων αυτών είναι η τήρηση αρχείου υποψήφιων εργαζοµένων, προκειµένου να διευκολύνεται η εύρεση νέου προσωπικού για την εταιρεία µας.

Τα δεδοµένα σας θα διατηρηθούν για 3 µήνες από την ηµεροµηνία παραλαβής αυτών. Στην περίπτωση πρόσληψής σας, αυτά θα διατηρηθούν για το όλο το διάστηµα της συνεργασίας µας. Σε κάθε άλλη περίπτωση θα διαγραφούν µόνιµα µετά την παρέλευση του αναφερόµενου χρονικού διαστήµατος. Για τα προσωπικά σας δεδοµένα, σας παρέχεται το δικαίωµα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και λήθης, περιορισµού της επεξεργασίας, εναντίωσης στην επεξεργασία και φορητότητας µετά από σχετικό σας αίτηµα στην εταιρεία µας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά µε τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδοµένων από την εταιρεία µας θα βρείτε στην Πολιτική Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων που είναι αναρτηµένη στον ιστότοπό µας www.noisis.gr .

Για την άσκηση των δικαιωµάτων σας θα πρέπει να επικοινωνήσετε µε την εταιρεία µας που επεξεργάζεται τα δεδοµένα σας προσωπικού χαρακτήρα, που εν προκειµένω καλείται επίσης «υπεύθυνος επεξεργασίας». Η εταιρεία µας απαντά στα αιτήµατά σας χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση εντός ενός µήνα. Μπορεί να σας ζητηθεί να παράσχετε πληροφορίες για να επιβεβαιώσετε την ταυτότητά σας.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώµατά σας ή αν έχετε ερωτήσεις σχετικά µε την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδοµένων ή αν χρειάζεστε βοήθεια σχετικά µε την άσκηση ή την κατανόηση των επιλογών όρων και πολιτικών, επικοινωνήστε µε την οµάδα µας στην ηλεκτρονική µας διεύθυνση infoathens@noisis.gr ή γράψτε µας στη διεύθυνση:

NOISIS AE

Κανελλοπούλου 15, 54248 Θεσ/νίκη

ή καλέσετε µας στο τηλέφωνο 2310 455 299

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr