Αξιολόγηση

Νέα
Παράταση ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων Αναπτυξιακών Νόμων 3299/2004 & 3908/2011

paratasi

Νέα παράταση δίνεται στην προθεσμία ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των αναπτυξιακών νόμων 3299/2004 και 3908/2011.

Στο σχέδιο νόμου που κατατέθηκε στη Βουλή με τίτλο «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας – Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και την προστασία της δημόσιας υγείας και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» προβλέπεται η παράταση, εκ νέου, της προθεσμίας ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων, που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Νόμων 3299/2004 και 3908/2011.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 79 του νομοσχεδίου χορηγείται νέα παράταση στην προθεσμία ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων, εννέα μηνών για τα επενδυτικά σχέδια του Ν.3299/2004 (Α’ 261) και ενός έτους για τα επενδυτικά σχέδια του Ν.3908/2011 (Α’ 8), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις που θέτει ο Ν.4399/2016 (Α’ 167). Η παράταση αυτή κρίνεται απαραίτητη για την ολοκλήρωση των εν λόγω επενδυτικών σχεδίων, λαμβανομένης υπόψη της συμβολής τους στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr