Αξιολόγηση

Νέα
Προγράμματα χρηματοδότησης Επιχειρήσεων (ΔΑΜ) ΕΣΠΑ

Δράση Υφιστάμενων :
Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση «Ενίσχυση Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», από την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027.
Ενισχύονται υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, ήτοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2021, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα
σχετίζεται με τουλάχιστον μια από τις επιλέξιμες δραστηριότητες.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και αφορά σε επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 100.000 €.

Δράση Νέων και Υπό Ίδρυση :
Δημοσιεύθηκε η πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στην Δράση «Ίδρυση Επιχειρήσεων & Ενίσχυση Νέων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων σε περιοχές Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας & Μεγαλόπολης», από την ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027. Ενισχύονται Νέες και Υπό Σύσταση πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, που θα υλοποιήσουν επενδυτικό σχέδιο που θα σχετίζεται με τουλάχιστον μια από τις επιλέξιμες δραστηριότητες. Ως υπό σύσταση νοούνται οι επιχειρήσεις που θα υποβάλουν έναρξη εργασιών στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. μετά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης. Ως νέες νοούνται οι επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών και διαθέτουν λιγότερες από (2) πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις, ήτοι έχουν κάνει έναρξη εργασιών από την 1η Ιανουαρίου 2021 (01-01-2021) κι έπειτα.
Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 70% του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού και αφορά σε επενδυτικά σχέδια από 20.000 € έως 100.000 €.

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr