• Έργο: Ίδρυση αιολικού πάρκου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 9MW στη θέση Λυκοστέρνα του Νομού Βοιωτίας
  • Δυναμικότητα: 9MW
  • Ποιοτικά Χαρακτηριστικά:  Η ξενοδοχειακή μονάδα διαθέτει κέντρο αναζωογόνησης και ευξίας (spa), εστιατόριο και  εξωτερική πισίνα.
  • Πηγή Χρηματοδότησης: Αναπτυξιακός Νόμος
  • Πελάτης: VECTOR-CESA HELLAS LIKOSTERNA LTD