Αξιολόγηση

Νέα
Νέες Δράσεις ΕΣΠΑ για Ίδρυση Νέων Επιχειρήσεων

ΕΣΠΑ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ & ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ανακοινώθηκε η προδημοσίευση δυο νέων δράσεων στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2021-2027 και συγκεκριμένα μέσω του προγράμματος “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 2021-2027.

Πρόκειται για τις δράσεις «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»  και «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων».

Οι δράσεις έχουν ως στόχο την Ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων των παραγωγικών επενδύσεων.

1. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι

Υπο ίδρυση Επιχειρήσεις ή νεοσύστατες Επιχειρήσεις (για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης) στον κλάδο του τουρισμού.

Επιλέξιμες Δραστηριότητες 

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της τουριστικής επιχειρηματικότητας μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων επιλεγμένων ΚΑΔ του τουρισμού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Ξενοδοχεία (τουλάχιστον 4*), camping (τουλάχιστον 3*) κα.
 • Aυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα
 • Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες, (τουλάχιστον 3 στο ίδιο Σήμα ΕΟΤ),
 • Eνοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια – διαμερίσματα (τουλάχιστον 4 κλειδιών)
 • Τουριστικά γραφεία
 • Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον τομέα του τουρισμού.

Προϋπολογισμός & Ποσοστά Ενίσχυσης

 • Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 160.000.000€.
 • Προϋπολογισμός ανά έργο : Από 80.000€ έως και 400.000€
 • Μέγιστο Ποσοστό Ενίσχυσης : 60%

Επιλέξιμες Δαπάνες (Αναμένεται να εξειδικευθούν στην πρόσκληση)

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 •  Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

2. Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Δικαιούχοι

Υπο ίδρυση Επιχειρήσεις ή νεοσύστατες Επιχειρήσεις στον κλάδο της μεταποίησης, του εμπορίου ή των υπηρεσιών (για τις οποίες δεν έχει παρέλθει 12μηνο συνεχούς λειτουργίας από την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης έως και την ημερομηνία προκήρυξης της δράσης).

Επιλέξιμες Δραστηριότητες (Αναμένεται να εξειδικευθούν στην πρόσκληση)

Η Δράση αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, μέσω της δημιουργίας νέων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, σε επιλεγμένους ΚΑΔ όλων των κλάδων της οικονομίας πλην της εστίασης, του λιανικού εμπορίου και του τουρισμού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Βιομηχανίες – Βιοτεχνίες
 • Κατασκευές
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Χονδρικό Εμπόριο
 • Υπηρεσίες κ.α.

Προϋπολογισμός & Ποσοστά Ενίσχυσης

 • Συνολική Δημόσια Δαπάνη : 190.000.000€.
 • Προϋπολογισμός ανά έργο : Από 40.000€ έως 400.000€
 • Μέγιστο Ποσοστό Ενίσχυσης : 60%

Επιλέξιμες Δαπάνες (Αναμένεται να εξειδικευθούν στην πρόσκληση)

 • Κτίρια, Εγκαταστάσεις και Περιβάλλον Χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 •  Ψηφιακός Εξοπλισμός και Λογισμικό
 • Λοιπός Εξοπλισμός
 • Ενισχύσεις πρώτης λειτουργίας (εκκίνησης ΜΜΕ)
 • Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας
 • Τεχνικές Μελέτες
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
 • Μεταφορικά Μέσα
 • Έμμεσες δαπάνες (έως 7% επί των επιλέξιμων άμεσων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης.

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr