Αξιολόγηση

Νέα
Προδημοσίευση Δέσμης Δράσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ»

Blurred greenery background with copy space

Προδημοσιεύθηκαν δύο νέες δράσεις κρατικών ενισχύσεων «ΠΡΑΣΙΝΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΜμΕ», του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΣΠΑ 2021 – 2027) με συνολικό προϋπολογισμό 700.000.000 ευρώ, στοχεύει στην αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Χώρας.

Δράση 1:  Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ:

Δικαιούχοι : Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν το τελευταίο έτος τουλάχιστον 3 ΕΜΕ

Ενίσχυση: Ποσοστό ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης έως 50% (επιλογή είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis είτε ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ Ε.Ε. 651/2014 /ΓΚΑΚ)

Προϋπολογισμός: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 200.001€ έως και 1.000.000€ . Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κόστη

  • κτηριακών εγκαταστάσεων,
  • διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου,
  • προμήθειας και εγκατάστασης νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού,
  • προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος
  • πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα.

Επίσης επιλέξιμο είναι το κόστος μισθοδοσίας νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, το κόστος τεχνικών μελετών, ψηφιακής προβολής, μεταφορικών μέσων, συμμετοχών σε εμπορικές εκθέσεις και το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Δράση 2: Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Δικαιούχοι : Υφιστάμενες Μικρές, Πολύ Μικρές και Μεσαίες επιχειρήσεις που έχουν κλείσει τουλάχιστον μια διαχειριστική χρήση και απασχόλησαν το τελευταίο έτος τουλάχιστον 2 ΕΜΕ

Ενίσχυση: Ποσοστό ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης έως 50% (ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ Ε.Ε. 1407/2013/De minimis)

Προϋπολογισμός: Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός επενδυτικού σχεδίου από 30.000€ έως και 200.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης

Επιλέξιμες Δαπάνες:

Βασικές κατηγορίες επιλέξιμων δαπανών είναι τα κόστη:

  • κτηριακών εγκαταστάσεων,
  • διαμόρφωσης περιβάλλοντα χώρου,
  • προμήθειας και εγκατάστασης νέων σύγχρονων μηχανημάτων και εν γένει εξοπλισμού,
  • προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης – εξοικονόμηση ενέργειας και προστασία του περιβάλλοντος
  • πιστοποίησης προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα, καθώς και προαιρετικά πρότυπα.

Επίσης επιλέξιμο είναι το κόστος μισθοδοσίας νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού, το κόστος τεχνικών μελετών, ψηφιακής προβολής, μεταφορικών μέσων, συμμετοχών σε εμπορικές εκθέσεις και το κόστος συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Επισημαίνεται ότι υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – «Πράσινος Μετασχηματισμός ΜμΕ » είτε μόνο στη «Δράση 2– «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ».

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr