Αξιολόγηση

Δημόσιος Τομέας
ΜusicBox

ΜusicBox
 • Έργο: ΜusicBox «Διασυνοριακό Παραδοσιακό Μουσικό Κουτί»
 • Σκοπός: Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της χωρικής συνοχής της διασυνοριακής περιοχής διαμέσου της βιώσιμης ανάπτυξης και της διασύνδεσης των διασυνοριακών περιοχών Ελλάδας και Ιταλίας.
 • Στόχοι:  Οι ειδικοί στόχοι των οποίων η επίτευξη επιδιώκεται μέσω της υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι:
  • Η προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς όπως εκφράζεται μέσα από τη μουσική παράδοση των δύο περιοχών.
  • Η απόκριση στο διαρκές αίτημα επισκεπτών και ντόπιων για την αξιοποίηση της τοπικής πολιτιστικής κληρονομιάς
  • Η προώθηση της διαπολιτισμικότητας μέσα από την οργάνωση πλήθους δραστηριοτήτων πολιτιστικού, καλλιτεχνικού και εκπαιδευτικού χαρακτήρα και τη δημιουργία κοινών δομών, όπως τα διασυνοριακά μουσικά κέντρα
  • Η υποστήριξη της τοπικής ανάπτυξης και οικονομίας
  • Η προώθηση της δικτύωσης μεταξύ των φορέων των δύο περιοχών εκατέρωθεν των συνόρων
  • Η οργάνωση κοινών ημερίδων, σεμιναρίων και εργαστηρίων που θα επιτρέπουν την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων
  • Η βελτίωση των τοπικών πολιτικών που στοχεύουν στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη με σεβασμό στα ιδιαίτερα πολιτιστικά στοιχεία κάθε περιοχής.
 • Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας Ελλάδα – Ιταλία 2007-2013
 • Εταιρικό Σχήμα: Το εταιρικό σχήμα απαρτίζεται από δύο εταίρους, το Δήμο Κεντρικών Τζουμέρκων (Επικεφαλής Εταίρος/ LP), ο οποίος ανήκει στην Περιφερειακή Ενότητα Άρτας στην Περιφέρεια Ηπείρου και το Δήμο CellinoSanMarco (P2), ο οποίος βρίσκεται στην Επαρχία του Μπρίντιζι στην Περιφέρεια της Απουλίας.

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*
Δείτε όλα τα έργα

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr