Αξιολόγηση

Δημόσιος Τομέας
MediciNet

MediciNet
  • Έργο: MediciNet «Ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των Νοσοκομείων Κομοτηνής και Kardjali για την καλύτερη αντίδρασή τους στην αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών με έμφαση στα αυτοκινητιστικά ατυχήματα»
  • Σκοπός: Η αφορμή σχεδιασμού του έργου ήταν ο νέος δρόμος ο οποίος συνδέει την πόλη της Κομοτηνής με την πόλη του Kardjali. Ο εν λόγω δρόμος αποτελεί μέρος του Διευρωπαϊκού Δικτύου και πιο συγκεκριμένα είναι τμήμα του Διαδρόμου 9 και ήδη παρουσιάζει αυξημένη επαγγελματική χρήση και τουριστική κίνηση. Η βασική ιδέα είναι πως κάθε περιστατικό που θα συμβαίνει στο νέο διεθνή οδικό άξονα θα πρέπει να αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά από το νοσοκομεία των δύο πόλεων.
  • Στόχοι:  Βασικός στόχος του έργου είναι συνεργασία και δικτύωση των δύο νοσοκομείων για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής στη διασυνοριακή περιοχή και στην προστασία της ανθρώπινης υγείας, ενώ βασικές δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν είναι η προμήθεια ιατρο-τεχνολογικού εξοπλισμού, η οργάνωση εξειδικευμένων εκπαιδευτικών σεμιναρίων για το προσωπικό των δύο νοσοκομείων, η εκπόνηση σχεδίου δράσης για τη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, η δημιουργία δικτύου συνεργασίας μεταξύ των δύο νοσοκομείων και η διοργάνωση εκδηλώσεων ενημέρωσης και εκπαίδευσης σε ιατροφαρμακευτικά θέματα, αλλά και σε θέματα προστασίας της ανθρώπινης ζωής.
  • Πηγή Χρηματοδότησης:  Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα “Ελλάδα – Βουλγάρια 2007-2013”
  • Εταιρικό Σχήμα: Σχεδιάστηκε και υλοποιείται από δύο (2) εταίρους, το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ» (Επικεφαλής Εταίρος) και «Multi-profile hospital for Active Treatment  «Dr. Atanas Dafovski, AD» που βρίσκεται στην πόλη Kardjali στη Βουλγαρία.

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*
Δείτε όλα τα έργα

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr