Αξιολόγηση

Δημόσιος Τομέας
Skills Balancing

 • Έργο: Skills Balancing “Balancing supply and demand of the professional skills needed in the interregional area”
 • Σκοπός: Η εξισορρόπηση της επαγγελματικής προσφοράς και ζήτησης δεξιοτήτων, μέσα από μία σειρά στοχευμένων δράσεων και παρεμβάσεων, οι οποίες θα επιτρέψουν την επέκταση της σχέσης μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας στη διασυνοριακή περιοχή, προσδιορίζοντας τη δημιουργία νέων δεξιοτήτων και/ ή την αναβάθμιση των υφιστάμενων και τη διαμόρφωση του περιγράμματος νέων εργασιακών προγραμμάτων.
 • Στόχοι:  Οι ειδικοί στόχοι των οποίων η επίτευξη επιδιώκεται μέσω της υλοποίησης του εν λόγω έργου είναι:
  1) η ενίσχυση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και η διασύνδεση της με την αγορά εργασίας,
  2) η ανάπτυξη δεξιοτήτων στην τυπική εκπαίδευση ως βασικό θεμέλιο για τη διά βίου μάθηση,
  3) η ενίσχυση της αλληλεπίδρασης μεταξύ τυπικής και άτυπης μάθησης,
  4) η προώθηση της αποτελεσματικής πρόσβασης στη συνεχή επαγγελματική κατάρτιση για τους ενήλικες,
  5) η ενίσχυση των νέων με νέες δεξιότητες, προκειμένου να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας,
  6) η βελτίωση της δυνατότητας μεταφοράς των δικαιωμάτων κοινωνικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση,
  7) η προώθηση πρωτοβουλιών για τη βελτίωση της πρόσβασης ή τη διατήρηση της παραμονής στην αγορά εργασίας για τους αποκλεισμένους από αυτήν.
 • Πηγή Χρηματοδότησης: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα – Βουλγαρία 2007-2013»
 • Εταιρικό Σχήμα: Το εταιρικό σχήμα αποτελείται από εννέα (9) εταίρους προερχόμενους από τις δύο συμμετέχουσες χώρες. Συγκεκριμένα, εταίροι από την Ελλάδα είναι το Υπουργείο Παιδείας/ Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης (Επικεφαλής εταίρος/ LP), o Δήμος Θεσσαλονίκης, το Διαβαλκανικό Ινστιτούτο Δημόσιας Διοίκησης (ΔΙΔΔ), το Ινστιτούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδος (ΓΣΕΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΚΕΚ ΓΣΕΒΕΕ) και το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Σερρών, ενώ από την Βουλγαρία εταίροι είναι το Chamber of Commerce and Industry – Blagoevgrad και το South-West University “Neofit Rilski”.

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*
Δείτε όλα τα έργα

Νέα

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ

Υπεγράφη η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην ενιαία Δράση Έρευνας & Καινοτομίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα…

Μάθε περισσότερα

Τροποποίηση του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

Τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.…

Μάθε περισσότερα

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr