Αξιολόγηση

Δημόσιος Τομέας
ΕΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ.

 • Έργο: Τεχνική υποστήριξη της ΕΥΔΕ ΥΠ.ΕΣ. για τον σχεδιασμό της «Δράσης Νταντάδες της Γειτονιάς»
 • Σκοπός: Η Γενική Γραμματεία Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων (ΓΓΟΠΙΦ) θέλοντας να προχωρήσει στην υλοποίηση των στρατηγικών της στόχων και των θετικών δράσεων υπέρ των πολιτικών συμφιλίωσης της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής σχεδίασε τη δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς». Αναλυτικότερα η δράση αφορά στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης βρεφών ηλικίας 2,5 ως 4 ετών είτε στο σπίτι τους, είτε σε άλλους πιστοποιημένους χώρους, καλύπτοντας την ανάγκη των γυναικών για την απαραίτητη υποστήριξη στην αγορά εργασίας και διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους. Παράλληλα, πέρα από τις
  μητέρες, ωφελούνται και άνεργοι (γυναίκες και άνδρες) που θα μπορούν να συμμετέχουν στο πρόγραμμα παρέχοντας τις υπηρεσίες τους, απολαμβάνοντας τα οφέλη της νόμιμης εργασίας, δηλαδή ασφάλιση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεδομένου ότι η δράση «Νταντάδες της Γειτονιάς» δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ ξανά στην Ελλάδα η προτεινόμενη Πράξη αποσκοπεί στην εκπόνηση της αναγκαίας Μελέτης, προκειμένου να αποσαφηνιστεί το θεσμικό πλαίσιο και το περιβάλλον υλοποίησης, οι εξειδικευμένες προδιαγραφές και ο τρόπος της πιλοτικής εφαρμογής και αξιολόγησής της. Ζητούμενο είναι η νομοθετική και διοικητική αποτύπωση ενός συστήματος εξυπηρέτησης των γονέων/κηδεμόνων για τη φύλαξη των παιδιών τους από διαπιστευμένους παρόχους μέσω ενός διαδραστικού δυναμικού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος, φιλικού προς το χρήστη. Η Πράξη αυτή αποτελείται από ένα υποέργο που αφορά προπαρασκευαστική ενέργεια, προκειμένου στη συνέχεια, τα αποτελέσματά της να αξιοποιηθούν στην υλοποίηση του έργου, που είναι η «Πιλοτική εφαρμογή της σε επιλεγμένους ΟΤΑ». Μετά την ολοκλήρωση της πιλοτικής εφαρμογής, προβλέπεται να γίνει και Αξιολόγησή της, ώστε να εξαχθούν τα αναγκαία και ασφαλή αποτελέσματα, για την καθολική εφαρμογή της Δράσης «Νταντάδες της γειτονιάς» σε όλους τους ΟΤΑ της χώρας.
 • Στόχος: Μελέτη σχεδιασμού της δράσης «Νταντάδες της Γειτονιάς», που αποτελείται από τα εξής ενδεικτικά παραδοτέα:
  – «Χαρτογράφηση και συγκριτική αποτύπωση των μοντέλων που υλοποιούνται σε άλλες χώρες της Ευρώπης»
  – «Πρόταση Υλοποίησης της Δράσης στην Ελλάδα»
  – «Πρόταση για το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας και εφαρμογής της δράσης»
  – «Μοντέλο παρακολούθησης και αξιολόγησης της πιλοτικής εφαρμογής»
 • Πηγή Χρηματοδότησης: Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014- 2020»

Αναζήτηση Ενεργών Επιδοτούμενων Προγραμμάτων

Βρείτε εδώ το πρόγραμμα που σας αφορά
*
*
Δείτε όλα τα έργα

Νέα

Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων από το Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ

Υπεγράφη η Πρόσκληση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στην ενιαία Δράση Έρευνας & Καινοτομίας «Ερευνώ – Καινοτομώ» του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα…

Μάθε περισσότερα

Τροποποίηση του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα»

Τροποποιήθηκε ο Οδηγός του προγράμματος: «Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα», με Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ.…

Μάθε περισσότερα

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr