Αξιολόγηση


Μηχανικός Πολεοδόμος (κωδ. Μ.Π.)

Από εταιρεία Συμβούλων Επιχειρήσεων και αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας με παρουσία σε όλη την Ελλάδα, ζητείται για τα γραφεία μας:

Μηχανικός Πολεοδόμος (ΜΠ)

ή απόφοιτος άλλης σχολής Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης,

με εμπειρία σε θέματα πολεοδομικού και χωροταξικού σχεδιασμού, για εργασία πλήρους απασχόλησης.

(κωδικός θέσης ΜΠ)

 

Απαραίτητα προσόντα:

 • Απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών στην εκπόνηση μελετών χωρικού και αστικού σχεδιασμού
 • Πολύ καλή γνώση χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και των προγραμμάτων MS Office
 • Καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad
 • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

 

Επιθυμητά προσόντα (θα συνεκτιμηθούν):

 • Εμπειρία στην αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας
 • Εμπειρία στην εκπόνηση ειδικών πολεοδομικών και χωροταξικών σχεδίων
 • Εμπειρία στην εκπόνηση πολεοδομικών μελετών

 

Η εταιρεία προσφέρει:

 • Πακέτο αποδοχών αναλόγως προσόντων
 • Άριστο περιβάλλον εργασίας

Προοπτική εξέλιξης σε μία σύγχρονη και δυναμική εταιρεία

 • Απόφοιτος πανεπιστημιακής εκπαίδευσης
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία τουλάχιστον 10 ετών στην εκπόνηση μελετών χωρικού και αστικού σχεδιασμού
 • Πολύ καλή γνώση χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας
 • Πολύ καλή γνώση και ευχέρεια στο χειρισμό εφαρμογών Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS) και των προγραμμάτων MS Office
 • Καλή γνώση του σχεδιαστικού προγράμματος AutoCad
 • Ευχέρεια στον προφορικό και στο γραπτό λόγο
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
Αποστολή βιογραφικού

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr