Αξιολόγηση


Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης Έργων – Αθήνα (κωδ. Σ.Ο.Δ.Ε.)

Η εταιρία μας, από τις μεγαλύτερες στον χώρο των συμβούλων ανάπτυξης, ζητεί Στέλεχος Οικονομικής Διαχείρισης Έργων για την κάλυψη θέσης εργασίας στα γραφεία της στην Αθήνα.

Κωδικός θέσης: Σ.Ο.Δ.Ε.

Περιγραφή θέσης:

 • Διοίκηση και διαχείριση ενταγμένων επενδυτικών έργων (Ν.4399/2016, 3908/2011), συμμετοχή σε επιτόπιους και διοικητικούς ελέγχους, πολύ καλή χρήση του πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων.

Απαραίτητα προσόντα:

 • Πτυχίο οικονομικής κατεύθυνσης ΑΕΙ ή ισότιμο πτυχίο της αλλοδαπής (Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Λογιστικής)
 • Εμπειρία στην οικονομική διαχείριση έργων και προγραμμάτων Αναπτυξιακών Νόμων
 • Πολύ καλή γνώση λογιστικής
 • Πολύ καλή γνώση εφαρμογών MS Office
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας

Γνωρίσματα και δεξιότητες:

 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων, ανάλυσης και δεξιότητες διαπροσωπικών σχέσεων
 • Έμφαση στο αποτέλεσμα με λογική και μεθοδική προσέγγιση
 • Ικανότητα ανταπόκρισης κάτω από συνθήκες πίεσης και στενά περιθώρια χρόνου
 • Ομαδική δουλειά και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Δυνατότητα ταξιδιών
 • Δίπλωμα οδήγησης

Θα ληφθούν υπόψη μόνο τα βιογραφικά που πληρούν τα ανωτέρω.

Αποστολή βιογραφικού

Επικοινωνία

Αθήνα

Μαιάνδρου 19
Τ.Κ. 11528, Ιλίσια
Τ: 210 7250800
F: 210 7250812
E: infoathens@noisis.gr

Θεσσαλονίκη

Κανελλοπούλου 15
Τ.Κ. 54248, Κηφισιά
Τ: 2310 455299
F: 2310 434130
E: info@noisis.gr

Δυτική Μακεδονία

Αθ.Διάκου 38 & Γραβιάς
Τ.Κ. 52100, Καστοριά
Τ: 2467022906
F: 24670 24956
E: infokastoria@noisis.gr